De Bornput

Onze school is een Christelijke basisschool op Gereformeerde Grondslag. De school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Oostdijk.

Gods onveranderlijke Woord is de grondslag voor alle facetten van het onderwijs. Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend, in overeenstemming met de uitleg in de onverkorte en onveranderlijke “Drie Formulieren van Enigheid”.

Alle groepen zijn gevestigd in het schoolgebouw, gelegen in de wijk ‘Moerdamme’.

CBS “De Bornput” is een relatief kleine basisschool met ruim 100 leerlingen, verdeeld over 5 combi-groepen.

 

Als u belangstelling hebt voor het schoolprofiel, dan kunt u dat bij ons opvragen.