Aanmelden nieuwe leerlingen

De contactpersoon voor plaatsing van een leerling op onze school is de directeur. Bij hem kunt u alle informatie krijgen die voor u en uw kind van belang is.
U kunt contact met hem opnemen via mail: directie@bornput.nl of telefonisch: 0113-502168.

Onderaan de pagina vindt u een aanmeldformulier. U kunt dit ook invullen en opsturen naar info@bornput.nl.

Een leerling kan op onze school toegelaten worden indien ouders – naast het inschrijfformulier – de identiteitsbrief ondertekenen.  In bepaalde gevallen vindt een gesprek met een bestuurslid plaats. Uiteindelijk beslist het bestuur over toelating.

Toekomstige leerlingen die instromen in de kleutergroep mogen voor hun vierde verjaardag op school komen ter kennismaking. De kleuterjuf zal ca. 2 weken voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging sturen met de datum van het eerste wenmoment. Uw kind mag max. 5 dagdelen van te voren in de klas komen wennen. De eerste keer mag de ouder die het kind brengt in de klas blijven.

Zindelijkheid
Het is belangrijk dat kinderen zindelijk zijn voordat ze naar school gaan Volgens de wet hoeven wij kinderen, die niet zindelijk zijn, niet toe te laten. Bij moeilijkheden adviseren wij ouders contact op te nemen met de GGD. Deze geeft tips om kinderen zindelijk te maken.

Leerlingenstop
In principe hanteren wij op school geen leerlingenstop. Toch kunnen er omstandigheden voordoen, waardoor we besluiten een dergelijke stop in te lassen. Ouders van betreffende leerlingen worden hiervan in een vroeg stadium op de hoogte gesteld.

Aanmeldformulier nieuwe leerling