Aanmelden nieuwe leerlingen

In hoofdstuk 4 van onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over de aanmelding van nieuwe leerlingen. Hieronder vatten we deze informatie kort samen:

1. De contactpersoon voor plaatsing is de directeur.
2. Een leerling kan op onze school toegelaten worden indien ouders instemmen met de grondslag en de doelstellingen van de school. Dit dient schriftelijk te worden verklaard bij aanmelding van de leerling. In bepaalde gevallen vindt een gesprek met een delegatie van het bestuur plaats. Uiteindelijk beslist het bestuur over toelating.
3. Een leerling is pas aangemeld als het aanmeldingsformulier is ingevuld en ondertekend.
4. voor het aanmelden van nieuwe leerlingen organiseren we jaarlijks in februari een aanmeld avond. Op deze avond worden de inschrijfformulieren verstrekt en wordt meer informatie gegeven over de school en de kleutergroepen.

Toekomstige leerlingen die instromen in de kleutergroep mogen voor hun vierde verjaardag op school komen ter kennismaking. Hiervoor ontvangt het kind een uitnodiging die ongeveer een maand voor de vierde verjaardag verwacht kan worden. De eerste keer mag de ouder die het kind brengt in de klas blijven.