Verlof aanvragen

Uw verlofaanvraag kunt u indienen bij de directie. Via mail: info@bornput.nl. Vul hiervoor onderstaand formulier in. Na het indienen van uw verlofaanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een reactie of de aanvraag akkoord is.

Geldige redenen zijn bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, overlijden, 12,5, 25, 40 en 50- jarig huwelijk of ambtsjubileum. Dit ter beoordeling aan de directeur.

Bij extra vakantie buiten de schoolvakanties, die aan de wettelijke eisen voldoen, dient een verklaring van de werkgever te worden ingeleverd. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat vakantie, door de aard van het beroep, in de gevraagde periode noodzakelijk is.

Als uw kind zonder geldige reden niet op school aanwezig is, noemen we dat ‘ongeoorloofd verzuim’. Dit verzuim moeten we bij de leerplichtambtenaar melden.