In de groepen 1 t/m 4 krijgen kinderen wekelijks een psalm op om te leren.
Vanaf groep 5/6 worden regelmatig huiswerkopdrachten aan de kinderen gegeven. Dit wordt gedaan om ze de leerstof verder eigen te laten maken.
In de groepen 7 en 8 worden kinderen voorbereid op de werkwijze van het voortgezet onderwijs. Ze krijgen een schoolagenda, waarin ze de huiswerkopdrachten kunnen noteren.
We verzoeken u vriendelijk toezicht te houden op de verwerking van het huiswerk.