Per schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 tweemaal hun rapport mee naar huis. Bij het rapport ontvangt u een overzicht waarop u kunt aflezen welke scores uw kind heeft behaald bij de verschillende onderdelen van het CITO-leerlingvolgsysteem. De leerlingen van de groepen 1 en 2 ontvangen ook tweemaal per jaar een rapport.

U krijgt tweemaal per jaar de gelegenheid om een contactavond te bezoeken.