Op advies van de Inspectie van het onderwijs hebben we op school een stappenplan in geval van verwijdering van een leerling van onze school wegens wangedrag. Voordat dit in werking treedt, wordt u verzocht op school te komen voor een gesprek met de betreffende leerkracht en de directeur.

Voor meer informatie:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/vraag-en-antwoord/mag-een-basisschool-mijn-kind-schorsen-of-verwijderen