Media van thuis
Mobiele telefoons, smartphones of andere media-apparatuur houden we graag buiten de school. Het is daarom voor leerlingen niet toegestaan om deze apparaten mee naar school te nemen, ook niet op excursie, schoolreis of schoolkamp. Als kinderen een telefoon nodig hebben, kunnen ze in noodzakelijke gevallen gebruik maken van de telefoon op school. Als ouders vinden dat om bepaalde gewichtige reden hun kind wel een telefoon mee moet nemen naar school, verzoeken wij u daarover contact op te nemen met de leerkracht. Deze bepaalt dan of het wordt toegestaan.