Tussenschoolse opvang (TSO)

Op onze school is een regeling voor Tussenschoolse opvang aanwezig. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er van 11:45 tot 12:50 uur moeders aanwezig die met de kinderen die gebruik maken van de TSO eten. Op dat moment zijn zij verantwoordelijk voor de kinderen. Voor meer informatie/deelname kunt u contact opnemen met onze TSO-coördinator, juf Christa Slingerland (c.slingerland@bornput.nl). Wilt u wijzigingen of aanmeldingen doorgeven voor de TSO en u maakt al gebruik van de TSO dan kunt u dit via het mailadres tsobornput@gmail.com doen.