Tussenschoolse opvang (TSO)

Buitenschoolse Opvang (BSO) / Tussen schoolse Opvang (TSO)

Het schoolbestuur wil wat betreft het gebruik van BSO de ouders erop wijzen dat op grond van Gods Woord de zorgtaak voor de kinderen boven de keuze staat om als beide ouders betaalde arbeid te verrichten. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat de ouder(s) geen keuze heeft (hebben) en gebruik moet(en) maken van deze opvangmogelijkheid. Na peiling van en in overleg met de oudergeleding heeft het schoolbestuur, wat betreft BSO, het volgende besloten. Voor uitvoering van BSO maakt onze school gebruik van de raamovereenkomst SFZ die is afgesloten met de reguliere Kinderopvang in onze regio. Zij realiseren het gastoudermodel voor ons binnen de principiële kaders die daarvoor zijn opgesteld. Wilt u gebruik maken van deze dienst, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Kibeo, telefoonnummer 0113-228139. U dient dan aan te geven dat u gebruik wilt maken van de raamovereenkomst SFZ, gastoudermodel. Op onze school is een regeling voor Tussen Schoolse Opvang aanwezig. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er van 11:50 tot 12:50 uur moeders aanwezig die met de kinderen die gebruik maken van de TSO eten. Op dat moment zijn zij verantwoordelijk voor de kinderen. Voor meer informatie/deelname/wijzigingen kunt u contact opnemen via c.hoogerland@bornput.nl.