Tussenschoolse opvang (TSO)

Buitenschoolse Opvang (BSO) / Tussen schoolse Opvang (TSO)

Het schoolbestuur wil wat betreft het gebruik van BSO de ouders erop wijzen dat op grond van Gods Woord de zorgtaak voor de kinderen boven de keuze staat om als beide ouders betaalde arbeid te verrichten. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat de ouder(s) geen keuze heeft (hebben) en gebruik moet(en) maken van deze opvangmogelijkheid.

Op onze school is een regeling voor Tussen Schoolse Opvang aanwezig. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er van 11:50 tot 12:50 uur moeders aanwezig die met de kinderen die gebruik maken van de TSO eten. Op dat moment zijn zij verantwoordelijk voor de kinderen. Voor meer informatie/deelname/wijzigingen kunt u contact opnemen via juf Anna Sinke (contactpersoon school).

Voor BSO mag de school de ouders doorverwijzen naar andere aanbieders. We hebben contact met Kibeo. Op dit moment zijn er geen ouders uit Oostdijk die BSO afnemen in Krabbendijke of Kruiningen, dus samen rijden is geen optie. Kibeo is bereid een BSO te starten in Oostdijk. Het probleem is echter dat er op dit moment geen ruimte beschikbaar is. Na de verbouwing is dit mogelijk anders. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.