Voor de groepen 0 t/m 6 is er aan het einde van het schooljaar een schoolreis. De kosten worden gedeeltelijk uit de ouderbijdrage betaald.

De groepen 7 en 8 gaan op schoolkamp (van woensdagmiddag tot vrijdagavond). Het programma bestaat uit een afwisseling van spelmomenten en educatieve bezoeken. Het vervoer gaat per auto. De kosten worden uit de ouderbijdrage betaald.

Gedurende het jaar vinden er diverse excursies plaats, die passen binnen de lessen die gegeven worden in de betreffende groepen.