Ziekmelden

Wij verzoeken u ziektegevallen van uw kind telefonisch, zo mogelijk tussen 8.00 en 8.30 uur, door te geven aan degene die de telefoon opneemt.  Telefoonnummer kleuterafdeling: 0113-504860, overige ziekmeldingen: 0113 – 502168

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft dient u dit i.v.m. besmettingsrisico kenbaar te maken.

Om te voorkomen dat uw kind achterstanden op loopt, vragen we u om bezoeken aan (tand)arts, orthodontist, therapeut etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd af te spreken.