Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Dankdag: 25 november 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021
Biddag: 10 maart 2021
Goede vrijdag , 2e Pasen + extra vrije dag: 2 april t/m 6 april 2021
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag + extra vrije dag: 13 mei t/m 14 mei 2021
2e Pinksteren + extra vrije dag: 24 mei t/m 25 mei 2021
Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021

Op onderstaande dagen zijn de kinderen een uur eerder uit (14.15 uur)
16-10-2020 (voor herfstvakantie)
18-12-2020 (voor kerstvakantie)
12-02-2021 (voor voorjaarsvakantie)
23-04-2021 (Koningsspelen)
20-07-2021

Op onderstaande dag zijn de kinderen ’s middags vrij:
23-07-2021 (voor zomervakantie)

Op onderstaande dag zijn de kinderen vrij (i.vm. studiedag personeel):
Maandag 24-08-2020
Woensdag 23-09-2020
Dinsdag 10-11-2020
Vrijdag 29-01-2021
Woensdag 14-04-2021
Vrijdag 16-07-2021

Direct naar:

Vakanties en vrije dagen

Onderstaande data’s zijn niet correct!

Direct naar: