De Identiteitsraad

De identiteitsraad bestaat uit de volgende personen:

E. Wagenaar (Secretaris)
H. de Bat (Algemeen adjunct)
A. van den Berge (penningmeester)
M.G.J. Verschuure (Lid)
Het mailadres van de secretaris is: secretaris@bornput.nl

De MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR van de school laat zich het beste vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Deze raad moet in de gelegenheid worden gesteld om invloed uit te oefenen op de besluiten die betrekking hebben op schoolzaken.

De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Voor onze school geldt dat deze bestaat uit vier personen. In de MR hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting. De MR werkt op basis van een reglement. In dit reglement wordt een groot aantal regels gegeven met betrekking tot het bestuur, de samenstelling, werkwijze en punten waarop de MR invloed kan uitoefenen, zoals beschreven in de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS).

De MR die aan onze school is verbonden heeft met name adviesbevoegdheid. In principe vergadert de MR in de tweede week volgend op de bestuursvergadering.

De MR bestaat uit de volgende personen:
C. van Burg-Bliek (secretaris)
G. Janssen – Bakker
A. van de Vreede
R. Sinke

De inspectie

Op 14 maart 2017 jl. bezocht de onderwijsinspectie onze school. We hebben het rapport (met het predicaat GOED!) daarover ontvangen en het is door de inspectie ook op internet gepubliceerd. We zijn dankbaar voor de goede beoordeling en hopen de komende periode op de ingeslagen weg verder te gaan.

U kunt het vinden als u de volgende site bezoekt: www.owinsp.nl Als u dan als plaatsnaam ‘Oostdijk’ invoert en u klikt op ‘zoeken’ ziet u vanzelf onze school staan. Daar kunt u niet alleen het laatste rapport vinden, maar ook de voorgaande.

Met ingang van november 2013 is de website www.scholenopdekaart.nl gelanceerd. Hierop is ook meer informatie te vinden over onze school..