De leerlingen van groep 7 en 8 nemen eens in de twee jaar deel aan de theoretische verkeersproef van Veilig Verkeer Nederland.