Vacaturegroepsleerkracht

De VCPOZ zoekt voor CBS de Bornput in Oostdijk een directeur die …
• zich hartelijk verbonden weet met het reformatorische onderwijs en met de grondslag en de doelstellingen van de school;
• bij voorkeur belijdend lid is van de Gereformeerde Gemeenten;
• betrokken is op het onderwijs;
• aantoonbaar leidinggevende kwaliteiten en ervaring heeft;
• werkt en denkt op minimaal HBO-niveau en investeert in persoonlijke ontwikkeling;
• op een verbindende, deskundige en integere wijze leiding geeft en veel waarde hecht aan goede verhoudingen met alle geledingen;
• oog heeft voor kinderen, ouders en personeel en een goed werk- en leerklimaat weet te creëren.

De VCPOZ zoekt voor CBS de Bornput in Oostdijk een directeur die …
• zich hartelijk verbonden weet met het reformatorische onderwijs en met de grondslag en de doelstellingen van de school;
• bij voorkeur belijdend lid is van de Gereformeerde Gemeenten;
• betrokken is op het onderwijs;
• aantoonbaar leidinggevende kwaliteiten en ervaring heeft;
• werkt en denkt op minimaal HBO-niveau en investeert in persoonlijke ontwikkeling;
• op een verbindende, deskundige en integere wijze leiding geeft en veel waarde hecht aan goede verhoudingen met alle geledingen;
• oog heeft voor kinderen, ouders en personeel en een goed werk- en leerklimaat weet te creëren.

Belangrijke kenmerken voor deze positie zijn …
• principieel standvastig;
• reflecterende en lerende instelling;
• communicatief sterk en vaardig;
• kunnen enthousiasmeren en stimuleren;
• tactvol en besluitvaardig;
• gestructureerd en georganiseerd werken;
• handelend en sturend kunnen optreden;
• denken in mogelijkheden;
• rust en vertrouwen uitstralen;
• proactieve houding.

Wij bieden …
• een fijne en uitdagende leer- en werkomgeving, met op dit moment zo’n 120 leerlingen;
• een managementteam:
• een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
• een bovenschools managementteam (BMT) als professionele leergemeenschap;
• passende salarisinschaling conform cao po;
• werktijdfactor 0,6 fte, een fulltime functie is ook bespreekbaar (in combinatie met lesgevende taken en/of directietaken op een andere school binnen de VCPOZ of Colon);
• meer informatie op de website.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Aspecten waar specifiek aandacht aan zal worden besteed zijn …
• intrinsieke motivatie voor de functie;
• persoonlijke stabiliteit;
• mate van zelfstandigheid;
• kwaliteit van (onderwijskundig) leiderschap;
• leggen van verbindingen;
• omgaan met conflicten;
• resultaatgerichtheid.

Is uw belangstelling gewekt?
Stuur een motivatiebrief, voorzien van CV en kerkelijke en zakelijke referentie, t.a.v. dhr. A.J. (André) Verwijs via secretariaat@vcpoz.nl.

Uiterste reactiedatum: zaterdag 2 april 2022.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J.C. (Jankees) de Waal: 06 41 71 94 14 (huidige interim-directeur) of met dhr. A.J. (André) Verwijs: 06 38 18 89 18 (bestuurder).

Planning sollicitatieprocedure
• 1e gesprek met de Identiteitsraad
• 2e gesprek met een afvaardiging van collega-directeuren van de VCPOZ
• 3e gesprek met een afvaardiging van het MT en de MR van de school

Zodra data van deze gesprekken bekend zijn wordt dit gecommuniceerd.
Voor alle data geldt DV.

Solliciteer direct

Vacatures

Direct naar: