Berseba
In het kader van Passend Onderwijs zijn we aangesloten bij het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband ‘Berseba’.
www.berseba.nl

Colon
We zijn aangesloten bij de vereniging reformatorisch primair onderwijs Zeeland: Colon.
Dit overkoepelende orgaan is op 1 januari 2010 ontstaan door een bestuurlijke fusie van Federatie Noord- en Oost Zeeland, Federatie West en het reformatorisch Samenwerkingsverband Zeeland.
Bij Colon zijn 26 Zeeuwse reformatorische basisscholen aangesloten.
www.colon.nu

GGD Zeeland
Hiermee onderhouden we contacten door gelegenheid te geven voor periodieke geneeskundige onderzoeken. Ook werken we samen op het gebied van gezondheidsvoorlichting.
www.ggdzeeland.nl