Wie werken er in de school?

Directeur
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.

Managementassistente
De managementassistente assisteert de directeur en het bestuur. Ze is aanwezig op dinsdag.

Leerkracht
De leerkracht  is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. De leerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders. Ook verzorgt de leerkracht individuele ondersteuning aan zorgleerlingen uit de eigen klas.

Onderwijsassistente
De onderwijsassistente werkt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht met individuele kinderen, met kleine groepjes of met één groep. Ook ondersteunt de onderwijsassistent bij administratieve en praktische taken.

Intern leerlingbegeleider (IB-er)
De intern-begeleider is belast met de coördinatie van het afnemen van toetsen in het kader van het LeerlingVolgSysteem (LVS). Aan de hand van deze toetsuitslagen wordt o.a. bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. De intern-begeleider coördineert deze hulp en neemt zonodig contact op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider of orthopedagoog. Voor deze taken is een morgen per week beschikbaar. De IB-er volgt de nodige nascholing om deze taak naar behoren uit te kunnen voeren.

Remedial teacher (RT-er)
De remedial teacher geeft, onder verantwoordelijkheid van de IB-er, hulp aan kinderen die extra zorg behoeven. Deze meer praktische functie wordt uitgevoerd door verschillende mensen binnen de school.

Het personeel

Directeur:
H. Huissen
directie@bornput.nl

IB’er:
A.C. Slingerland
c.slingerland@bornput.nl

Managementassistente:
T.J.C. Gunst-Schot
a.gunst@bornput.nl

Groepsleerkrachten:

W. Heijboer-Wildeman (groep 0/1/2)
m.heijboer@bornput.nl

G. Wisse (groep 0/1/2)
g.wisse@bornput.nl

A.C. Slingerland (groep 3)
c.slingerland@bornput.nl

F.M. Wisse (groep 3)
f.wisse@bornput.nl

A.C.J. de Muijnck (groep 4/5)
s.demuijnck@bornput.nl

J.A.T. van Noorden-Zwemer (groep 4/5)
j.vannoorden@bornput.nl

J.J. Sinke (groep 6)
a.sinke@bornput.nl

M.E. Pietersma-van der Graaf (groep 6)
m.pietersma@bornput.nl

G. Janssen – Bakker (groep 7/8)
g.janssen@bornput.nl

B.J. Lindhout-Janssen (groep 7/8)
n.lindhout@bornput.nl

L.E. de Ridder (groep 7/8)
l.deridder@bornput.nl

Onderwijsassistenten:
C.A. van Burg – Bliek
c.vanburg@bornput.nl

C.W.J. Dekker-Delzenne
a.dekker@bornput.nl

N.H. Hoekman-Bruinooge
l.hoekman@bornput.nl

A.C.J. Vane-Meeuwsen
l.meeuwsen@bornput.nl

M.P. van Pelt – Kok
m.vanpelt@bornput.nl

E. Weststrate
e.weststrate@bornput.nl