Jaarlijks plaatsen we de wettelijk verplichte informatie van onze school op de site ‘scholenopdekaart.nl’. Via deze site is ook de schoolgids van onze school in te zien.
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/oostdijk/5178/christelijkebasisschool-de-bornput.