Door GGD-Zeeland is ons destijds geadviseerd om wekelijks met fluoride te spoelen op school. Dit gebeurt ieder maandagmiddag in de groepen 3 t/m 8. Alleen die kinderen doen mee van wie de ouders een aanmeldingsformulier hebben ingevuld en ondertekend. Aanmeldingsformulieren worden aan het begin van het schooljaar aan de kinderen van groep 3 meegegeven. Voor de kinderen van de hoge groepen geldt: bij geen bericht van de ouders, blijven spoelen.