Coronacrisis

Coronamaatregelen

Met ingang van 23 maart 2023 gelden geen Corona maatregelen meer.  Wel zijn er nog steeds adviezen die helpen om te voorkomen dat u of anderen besmet raken met het coronavirus.

  • was vaak en goed uw handen met water en zeep
  • hoest of nies in uw elleboog
  • zorg voor voldoende frisse lucht

Een zelftest doen bij klachten wordt niet langer geadviseerd. Wel adviseert het OMT om bij klachten, die passen bij een luchtweginfectie (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, etc..) voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals thuisblijven als je je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen vermijden. De adviezen zijn te vinden op rijksoverheid.nl.

Leerlingen en personeel die daar nog behoefte aan hebben (bijv. omdat ze een persoon met een kwetsbare gezondheid in hun omgeving hebben) kunnen nog een zelftest doen. Deze zijn op school om die reden verkrijgbaar.