Coronacrisis

Coronamaatregelen

Onderstaand de nieuwe beslisboom, waarop u kunt zien wanneer uw kind eventueel thuis moet blijven.

Verder blijven de volgende regels van toepassing:

Dringend advies is om kinderen vanaf groep 6 vanaf nu een mondkapje te laten dragen wanneer zij de school binnenkomen, totdat zij het lokaal binnen gaan. Verder doen zij een mondkapje op wanneer zij, om welke reden dan ook, het lokaal verlaten.

·       Verder is het advies om regelmatig een zelftest te doen bij uw kind(eren).

·       Kinderen, blijven thuis bij milde klachten, ook bij hoesten en snottebellen, ook bij een negatieve zelftestuitslag, tot de klachten over zijn.

·       Een positieve (zelf)testuitslag van een leerling graag doorgeven aan school. Hierover houdt school contact met de GGD. Mogelijk kunnen we voorkomen dat een groep leerlingen met een uitbraak te maken krijgt omdat niet vastgesteld was dat een leerling positief op school is geweest.

·       Mogelijk zal de school een aantal zelftesten beschikbaar krijgen om uit te delen aan ouders. Hierover ontvangen we later bericht. Wanneer dit zo is dan zullen wij die verspreiden.

·       De leerlingen zullen gescheiden pauze houden, in de kleine pauze, zodat er in de gang meer afstand gehouden kan worden bij het naar buiten gaan. Voor schooltijd staan de kinderen in de rij en gaan zij om de beurt naar binnen.

·       Kinderen die van de TSO gebruik moeten maken doen dit met ingang van dinsdag in de eigen klas, bij de eigen leerkracht. Na het eten gaan zij naar buiten, waar de TSO-moeder pleinwacht heeft.

·       Doe uw kind een warme trui aan. Doordat er veel gelucht wordt in school, is het vaak kouder dan gebruikelijk!

·       Het personeel van de school zal een mondkapje dragen wanneer zij niet in de klas of op hun werkplek aanwezig zijn. Uiteraard zullen ook zij zich regelmatig (zelf)testen.

·       Volwassenen mogen alleen de school in wanneer dit noodzakelijk is voor onderwijs en leerlingenzorg. Dit houdt in dat een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, overeetmoeder, enz. welkom blijven. Deze gasten vragen wij een mondkapje te dragen in school.

Beslisboom 24-12-2021