Coronacrisis

Beslisboom kind 0 jaar t/m groep 8 (oktober 2020)

Coronacrisis
Hoofdregels
– Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
– Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
– Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
– Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
– Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
– De kinderen komen maximaal 10 minuten voor aanvang van de schooltijd naar school en gaan direct naar hun klas.
– De kleuters worden bij het hek ontvangen.
– De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
– Er worden geen handen geschud.
– Na school gaat iedereen direct naar huis.
– Oudergesprekken vinden in principe niet in school plaats. In voorkomende gevallen kan de directie toestemming geven om hiervan af te wijken.

Trakteren
Trakteren is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
– De traktatie is fabrieksmatig verpakt.
– De tijd wordt afgestemd met de leerkracht.
– Uw kind neemt het zelf mee naar school, of u geeft het op de afgesproken tijd af bij de voordeur van de school.

Bij klachten:
Personeel blijft thuis:
– Bij neusverkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C.
– Als er contact geweest is met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.
– Als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten.

De nieuwste richtlijnen (21-09-2020) voor kinderen zijn:
– Met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) hoeven ze niet thuis te blijven.
We vragen u om hierin verstandig te handelen. Een kind wat aanhoudend hoest of niest graag thuishouden. Dit omdat het risico op besmetting van een leerkracht toeneemt. En die mag bij verkoudheidsklachten niet naar school komen.

Wel thuisblijven bij:
– Koorts en benauwdheid.
– Als er contact geweest is met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.
– Als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten.

Wanneer kan je een kind laten testen? Of hoe lang moet een kind thuisblijven? Zie hiervoor bovenstaand document (beslisboom)

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, zoals koorts, benauwdheid of hoest het meer dan incidenteel, dan gaat de leerling naar huis. Eventuele broers/zussen worden geïnformeerd en gaan dan ook naar huis.
Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.

Deze strikte regels zorgen voor een aanzienlijke kans op afwezige leerkrachten. Indien mogelijk wordt er vervanging geregeld. Is er geen vervanging mogelijk, dan zullen we overgaan op een tijdelijke vorm van onderwijs-op-afstand.

Quarantaine is essentieel
Quarantaine is belangrijk om verdere verspreiding te voorkomen. De landelijke richtlijn zegt:
– Huisgenoten van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 10 dagen in quarantaine, ongeacht de leeftijd.
– Andere nauwe ‘contacten’ blijven ook thuis.
– Iedereen (ook kinderen) die minder dan 10 dagen geleden vanuit een land met label oranje/rood komt wordt verzocht direct 10 dagen in quarantaine te gaan.

Neem bij bovenstaande gevallen altijd contact op met school.

Ziekmelden
Is uw kind ziek dan kunt u dit op twee manieren doorgeven.
Telefonisch (0113 502168) of via Schoolwapps.

Geen meldingen via de mail a.u.b. omdat die vlak voor schooltijd vaak niet gelezen wordt.

In verband met de Coronacrisis brengen we u het volgende onder de aandacht.

Melden GGD
Als school hebben we een meldplicht op het moment dat er drie of meer kinderen in één groep ziek zijn. Daarbij moeten wij o.m. doorgeven:
– Wat de klachten zijn.
– Zijn er meerdere kinderen in het gezin ziek?
– Zijn er volwassenen in het gezin ziek?
– Of er getest is en wat de uitslag was.

Als u een ziekmelding doet, zal daar ook naar gevraagd worden.

Schoolwapps
Doet u de melding via Schoolwapps? Vermeld bij de toelichting:
1. De aard van de klachten (neusverkouden-koorts-hoesten-keelpijn).
2. Of er meer in het gezin ziek zijn. En dan onderscheid maken tussen kinderen en volwassenen.
3. Of er getest is.

Twee voorbeelden. De eerste betreft een melding zonder Covid-klachten en de tweede met Covid-klachten.
– Heeft vannacht overgegeven. Geen Covid-klachten.
– Neusverkouden en keelklachten. Broertje en vader ziek. niet getest.

Op die manier kunnen we hier voldoen aan onze plicht om overzicht te houden op de soorten ziekmeldingen, en bij drie of meer zieken in een groep te melden. Bij de melding aan de GGD worden geen namen doorgegeven.

Met klachten thuis?
Zit uw kind in groep 4, 5, 6, 7 of 8? Dan kan er thuis in Snappet gewerkt worden. Als uw kind echt ziek is moet dit natuurlijk niet. Is uw kind er wel toe in staat dan is het zeker aan te bevelen. Het is wel zo dat de leerkracht niet beschikbaar is voor instructie of vragen. Het is dus echt zelfstandig werken. Maar alles wat lukt is meegenomen.