Coronacrisis

Beslisboom kind 0 jaar t/m groep 8 (december 2020)

Coronamaatregelen

Met ingang van 16 december 2020 wordt geen fysiek onderwijs meer gegeven.

Mededelingen zijn verspreid via mail. U kunt deze hieronder nogmaals terugvinden.

mededelingen januarimededelingen december