Coronacrisis

Coronamaatregelen

Onderstaand de nieuwe beslisboom, waarop u kunt zien wanneer uw kind eventueel thuis moet blijven.

Verder blijven de volgende regels van toepassing:

  • we geven geen handen, hoesten/niezen in de elleboog en ontsmetten regelmatig onze handen
  • uw kind mag naar school als het neusverkouden is of matig hoest
  • bij klachten van koorts en/of benauwdheid en/of veel hoesten blijft uw kind thuis en is het advies om te testen
  • ouders komen alleen op school op uitnodiging. Brengen van een traktatie voor uw kind is wel toegestaan
Beslisboom augustus 2021