Voor het nieuwe schooljaar ontstaat er een vacature. Daarom vraagt het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Oostdijk een

enthousiaste directeur (0,5 fte)

We zoeken iemand die:
• in leer en leven de reformatorische beginselen, gegrond op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, uitdraagt en bij voorkeur lid is van de Gereformeerde Gemeente;
• een spin in het web is van team, ouders en kinderen;
• communicatief sterk is;
• doortastend en empathisch is;
• samen met het team de visie verder wil ontwikkelen;
• het team op een waarderende en inspirerende manier ondersteunt in hun professionele ontwikkeling;
• sturing geeft aan het team en eigen verantwoordelijkheid stimuleert;
• een opleiding tot schoolleider heeft afgerond of die wil volgen.

Ben jij de persoon die zich herkent in de bovenstaande functie. Reageer dan zo snel mogelijk!

Onze school wordt bezocht door een groeiend aantal leerlingen (momenteel ruim 120), heeft volgend jaar vijf groepen waarvan 3 combinatiegroepen, werkt met een jong, enthousiast en behulpzaam team in een nieuw schoolgebouw. De school neemt een belangrijke plaats in binnen de dorpsgemeenschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de intern begeleider, dhr. M.B. (René) van de Berge, tel: 06-28229282 of voorzitter M Weststrate, tel: 06-55540283 (privé).
Sollicitaties graag uiterlijk D.V. 22 mei richten aan de secretaris, dhr. E. Wagenaar, p/a Moerdamme 26, 4415 AP Oostdijk. Email: secretaris@bornput.nl

“Daar waar Zeeland op z'n smalst is, zoeken we iemand met een brede kijk op onderwijs en leerlingen”